แชร์หน้านี้

อำเภอหนองวัวซอ จัดงานมะม่วงแฟร์ และกาชาดประจำปี 2556

อำเภอหนองวัวซอ จัดงานมะม่วงแฟร์ และกาชาดประจำปี 2556 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ 

วันนี้(1มี.ค.56) ที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานมะม่วงแฟร์ และกาชาดประจำปี 2556 โดยมีอำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชน และองค์กรต่างๆ ในอำเภอหนองวัวซอจัดขึ้น

นายธีรภัทร อดิเทพสถิต นายอำเภอหนองวัวซอ กล่าวว่า อำเภอหนองวัวซอได้ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้จัดงานมะม่วงแฟร์ และกาชาดประจำปีอำเภอหนองวัวซอ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 23 แล้ว โดยได้ส่งเสริมให้เกษตกรที่ปลูกมะม่วงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมะม่วงมากที่สุดของจังหวัด ได้นำผลผลิตมาแสดงและจำหน่ายเพิ่มรายได้นอกเหนือจากการส่งออก

สำหรับในฤดูผลผลิต ปี 2555/2556 อำเภอหนองวัวซอได้ส่งเสริมให้เกษตรกรจำนวน 225 ราย ปลูกมะม่วง และสามารถผลิตมะม่วงได้ประมาณ 3,000 ตัน โดยสามารถส่งออกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง น้ำดอกไม้เบอร์ 4 และเขียวเสวย ไปยังต่างประเทศกว่า 1,500 ตัน คิดเป็นเงินกว่า 67 ล้านบาท 

ทั้งนี้งานมะม่วงแฟร์ที่จัดขึ้น จะเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ และการออกร้านนิทรรศการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอหนองวัวซอ


โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมกิจการโคนมหนองวัวซอ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมแสดงนิทรรศการ และออกร้านจำหน่ายสินค้า พร้อมนำนมโคสดร่วมแจกจ่ายประชาชนให้มะม่วงแฟร์

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง ของจังหวัดอุดรธานี บน Facebook คลิกที่นี่!!