แชร์หน้านี้

ประชุมเพื่อเลือกประธานหอการค้าสมัยที่ 15

 

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมเพื่อเลือกประธานหอการค้าสมัยที่ 15 วาระบริหาร 2556-2557 

 

บ่ายวันนี้(27มี.ค.56) ที่ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานีสมัยที่ 15 จำนวน 35 คน ได้ร่วมประชุมเพื่อเลือกประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 15 วาระบริหาร 2556-2557 

 

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจังหวัดอุดรธานีนั้น ได้มีมติเห็นชอบให้

 

นายสวาท ธีระรัตน์นุกลูชัย ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดจังหวัดอุดรธานี วาระปีบริหาร 2556-2557

 

ทั้งนี้ประธานหอการค้าได้เลือกให้นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ ดำรงตำแหน่งกรรมการเลขาธิการหอการค้า 

 

นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการเหรัญญิกหอการค้า 

 

นายเทพฤทธิ์ สินศุภเสวต ดำรงตำแหน่งกรรมการประชาสัมพันธ์หอการค้า

 

นางศมน ชคัตธาดากุล ดำรงตำแหน่งกรรมการทะเบียนหอการค้า และนางสาวรุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ ดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิคมหอการค้า 

 

ส่วนตำแหน่งรองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ทางประธานหอการค้าได้นัดคณะกรรมการหารือกันภายหลัง

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง ของจังหวัดอุดรธานี บน Facebook คลิกที่นี่!!