แชร์หน้านี้

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

 

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (Vajiralongkorn, Crown Prince of Thailand) ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็น “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2515 ทรงสำเร็จการศึกษาขึ้นต้นจากโรงเรียนจิตรลดา จากนั้นจึงเสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ก่อนจะสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทหารดันทรูน (Royal Military College, Duntroon) เมืองแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย หลังจากเสด็จกลับประเทศไทย ทรงรับราชการทหาร และศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 46 จากนั้นทรงศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นที่ 2 เมื่อปี 2525 และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จากประเทศอังกฤษเมื่อปี 2533 ทรงเข้าสู่พระราชพิธีอภิเษกสมรสกับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2520 จากนั้นทรงอภิเษกสมรสกับ หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2522 และทรงอภิเษกสมรสอีกครั้งกับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2544 ซึ่งทรงมีพระโอรสคือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง ของจังหวัดอุดรธานี บน Facebook คลิกที่นี่!!