แชร์หน้านี้

อบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ

 

เทศบาลเมืองหนองสำโรง จัดอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ วันนี้ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง นายเรืองชัย หลักคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองสำโรงเข้ารับการอบรม

นายเรืองชัย หลักคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง เปิดเผยว่า ปัจจุบันจำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ หรือ “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” อันจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุก็คือ การหลงลืม หรือความจำเสื่อม เนื่องจากสมองที่ใช้งานมานานกว่า 60 ปีขึ้นไป ย่อมมีการเสื่อม หรือทำงานได้ช้าและด้อยประสิทธิภาพลงกว่าเดิม ซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ให้เสื่อมลงไปเรื่อยๆ ก็อาจถึงขึ้นเป็นโรคสมองเสื่อมได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้สมองเสื่อมก่อนวัยอันควร ผู้สูงอายุจึงควรฝึกการใช้สมองทุกๆด้านอยู่เป็นประจำ โดยการฝึกสมองนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ ลูกหลานหรือคนใกล้ชิดควรใส่ใจให้ผู้สูงอายุได้ฝึกสมองด้านต่างๆให้ครบด้วยวิธีการง่ายๆเป็นประจำ เช่น การชวนพูดคุย การชักชวนให้เล่นเกม การทำงานอดิเรก หรือไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง รวมทั้งเป็นเพื่อนในการออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งความรักความเอาใจใส่จากลูกหลาน จะช่วยให้ผู้สูงอายุสุขกาย สุขใจ และมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง ของจังหวัดอุดรธานี บน Facebook คลิกที่นี่!!